NAGU ROTARYKLUBB

DISTRIKT 1410, VÄSTRA FINLAND

NAGU ROTARYKLUBB

Vårt motto: Osjälviskt tjänande

Rotary är en internationell ideell organisation med 1,2 miljoner medlemmar i  cirka 200 länder, män och kvinnor.

 

Medlemmarna verkar i lokala rotaryklubbar samt bildar ett landsomfattande och även ett internationellt nätverk. En rotarian är en rotarian överallt och är välkommen att besöka alla rotaryklubbar runtom i världen. Därför är Rotary även en dörröppnare för nya verksamhetsmiljöer i världen.

 

På dessa nätsidor beskrivs vad Rotary är, hur Rotary fungerar, dess medlemskap, program samt informeras om flera andra enskilda detaljfrågor. Organisationen har sina egna administrationssystem. Allt begynner dock från målsättningarna och verksamheten, från medlemskåren samt dess inställning till dessa frågor.

 

Positiv påverkan

Rotaryorganisationen uppfostrar sina medlemmar att verka enligt organisationens motto/valspråk Osjälviskt tjänande. Detta betyder en strävan till nyttiga projekt samt till en positiv utveckling av det kringliggande samhället. Rotary Foundation, genom vilken de största rotarysatsningarna kanaliseras, formulerar som sin klara uppgift: "Göra gott i världen".

 

Rotarianerna - framstående representanter inom sina egna områden

Man blir rotarian genom att ansluta sig till den lokala rotaryklubben. Anslutningen sker via invitation men man kan själv alltid meddela sitt intresse, enklast via en rotarian man känner eller till sekreteraren i den lokala rotaryklubben.

Till medlemmar antas personer med god yrkesrennommé och vilka är ledande företrädare för sina yrken. På detta sätt önskar man försäkra sig om att rotarianerna kan fungera som exempel och ledare för utvecklingen i framtiden även i praktiken.

 

 –Målsättning: Pro Östersjön. Vi jobbar med att samla in pengar till förmån för ett friskare Östersjön

 

President: Olof Elenius

Sekreterare:  Markku Auer, Tina Pettersson-Mäki, Anita Havren-Arho

Period: 1.1.2017-30.6.2017

 

Vårens program 2017

VECKOPROGRAM FÖR NAGU ROTARYKLUBB RF VÅREN 2017 '' EN AKTIV SKÄRGÅRD''

*Styrelsemöte

Möte

 

13.1.*

20.1.

27.1.*

3.2.

10.2.

17.2.

24.2.

3.3.

10.3.

17.3.

24.3.

31.3.

7.4.

20.4.*

 

27.4.

4.5.

11.5.

 

18.5.

1.6.

8.6.

15.6.

22.6.

29.6.

 

Presentation

 

Olof Elenius

Maija Laaksonen

Maija Elenius

Mikael Elving

Jim Karlsson

Siv Eriksson

Margot Wikström

Klubbmöte

Staffan Åberg

Göran Lindqvist

Bo Gyllenberg

Christian Alopaeus

Markku Auer

Tina Pettersson-Mäki

 

Pekka Alho

Vårmöte

Jukka Heiskanen

 

Merja Kaarto

Olof Elenius

Aaro Söderlund

Bjarne Ölander

Kaj Nyreen

Olof Elenius/Vekke Mäki

Rubrik

 

Vårens program

Puutiaistutkimus

Stadens budget

Silakkatutkimus

Stadens nya byggnadsordning

Apoteksverksamheten i förändring ?

Mer lokalmat

Klubbaktuellt

Pensionsverksamheten i Finland

RI Medlemsanskaffning/Mikael Kietz

Allan Relander på barken Favell

Byggnadsvårdare på deltid

Nagu Segelsällskap 124 år

Jooga kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena/

Rimma Joenperä

Kartframställning världen runt/Jorma Ake

Enligt stadgarna

Kreikan kielen ja tapojen pika-alkeet satunnai-

selle matkailijalle

Senegal / Gunilla Löfman

Besök

Tall Ships Races 2017/Cruising in Company/Nagu

Med Bjarne i Nagu 1973 -

Kulturlivet i Nagu/Mona Hemmer

Presidentbyte

Vin

 

Markku Auer

Christian Alopaeus

Staffan Åberg

Aaro Söderlund

Raul Bergqvist

Pekka Alho

Vekke Mäki

Johan Broos

Mikko Pajula

Maija Elenius

Olof Elenius

Siv Eriksson

Hans Granqvist

Bo Gyllenberg

 

Jim Karlsson

Anita Havren

Jukka Heiskanen

 

Merja Kaarto

Henry Melen

Tina Pettersson-Mäki

Bjarne Ölander

Kaj Nyreen

Göran Lindqvist

Vill du bli medlem?

Tag kontakt!

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

BLI MEDLEM

VÅRA MÖTEN

Vill du bli medlem är du välkommen att kontakta oss via info@nagurotary.eu eller kom på ett av våra möten!

 

Vi träffas på Restaurang L'Escale

Maj–sep torsdagar kl. 18.00

Okt–april fredagar kl. 18.00

Skärgårdsbladet 2017

13.1.* Olof Elenius Vårens program Markku Auer Styr.möte

20.1. Maija Laaksonen Puutiaistutkimus Christian Alopaeus

27.1.* Maija Elenius Stadens budget Staffan Åberg Styr.möte

3.2. Mikael Elving Silakkatutkimus Aaro Söderlund

10.2. Jim Karlsson Stadens nya byggnadsordning Raul Bergqvist

17.2. Siv Eriksson Apoteksverksamheten i förändring ? Pekka Alho

24.2. Margot Wikström Mer lokalmat Vekke Mäki

3.3. Klubbmöte Klubbaktuellt Johan Broos

10.3. Staffan Åberg Pensionsverksamheten i Finland Mikko Pajula

17.3. Göran Lindqvist RI Medlemsanskaffning/Mikael Kietz Maija Elenius

24.3. Bo Gyllenberg Allan Relander på barken Favell Olof Elenius

31.3. Christian Alopaeus Byggnadsvårdare på deltid Siv Eriksson

7.4. Markku Auer Nagu Segelsällskap 124 år Hans Granqvist

20.4.* Tina Pettersson-Mäki Jooga kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena/ Bo Gyllenberg Styr.möte

Rimma Joenperä

27.4. Pekka Alho Kartframställning världen runt/Jorma Ake Jim Karlsson

4.5. Vårmöte Enligt stadgarna Anita Havren

11.5. Jukka Heiskanen Kreikan kielen ja tapojen pika-alkeet satunnai- Jukka Heiskanen

selle matkailijalle

18.5. Merja Kaarto Senegal / Gunilla Löfman Merja Kaarto

1.6. Olof Elenius Besök Henry Melen

8.6. Aaro Söderlund Tall Ships Races 2017/Cruising in Company/Nagu Tina Pettersson-Mäki

15.6. Bjarne Ölander Med Bjarne i Nagu 1973 - Bjarne Ölander

22.6. Kaj Nyreen Kulturlivet i Nagu/Mona Hemmer Kaj Nyreen

29.6. Olof Elenius/Vekke Mäki Presidentbyte Göran Lindqvist